Nyheter

  • Planleggingsdager SFO

    SFO har fem planleggingsdager i året. På disse dagene er SFO stengt for elevene. For skoleåret 2016-2017 er følgende datoer planleggingsdager: 17.08, 19.09, 03.10 og 11.11. SFO skal ha en planleggingsdag til, denne datoen er enda ikke fastsatt. Vi vil informere om denne datoen så snart den er satt.

  • Alle elever har Feidebruker

    Alle elever og ansatte i Karmøy kommune har sin personlige FEIDE-bruker. Denne brukes til pålogging på de fleste av nettportalene som elevene på Kopervik skole har tilgang til.

Kopervik skole Asaldalveien 115 4250 KOPERVIK Tlf: 52846840 Epost: kopervik@karmoy.kommune.no
4 Bilde av skolen
Null mobbing